983 congreszaalstoelen TU Delft.

Voor het ‘Aula & Congrescentrum’ van de TU-Delft verwierven wij voor onze fabrikant de opdracht tot ontwikkelen van de zaalstoelen.

Bij de opening in 1965, was het architectenbureau Broek & Bakema die ook de huidige fabrikant verkoos boven de andere aanbieders. De oude stoelen hebben ruim 44 jaar zonder mankeren dienstgedaan.

Omdat de oude opstelling niet meer voldeed aan de ARBO technische- en brandweereisen, is het aantal stoelen licht gedaald van 1008 naar 983 zitplaatsen.

This website or its third-party tools use cookies to ensure that we give you the best possible experience on our website.

By continuing without changing your cookie settings we'll assume that you're happy to receive all cookies on www.hansmayer.nl, but you can still change your cookie settings at any time. Find out more.